Kirjoittaja

"Kätketyn itseni julkinen ojanposki: avoin, sulkeutunut, kotona, vastarinnassa, valossa, yössä, kirjojen parissa ja medialta karussa – kaikkia näitä, yhtä aikaa ja ilman, jokaisen aseman ollessa kulloinen, satunnainen, vajaa."

Santeri Nemo on naamio siinä missä persoona on aina jonkin syvemmän ja todellisemman naamio. Ja sekin on vain yksi lukuisista. Kaikki häilyviä, kaikki ohikiitäviä. Koiranmutkia -blogissa häilähtelevän takakireän saarnaajan olemus on kumara ja jollain tapaa murheellinen; teksti jota hänen suustaan tulee on murheellista samalla tavalla kuin jokaisen, joka aikaansa – tähän langenneen maailman ja poissaolon pimeyteen – heitettynä lausuu olemassaololleen rajoja, piirtää niitä, loputtomasti, hakien milloin voimaa väestä ja yhteisöstä, milloin luonnosta, milloin syvältä olemassaolon kokemuksestaan.

Sarvikalvo asettuu sisaruussuhteeseen Koiranmutkia-blogin kanssa, mutta siinä missä Koiranmutkien Nemo on toisinaan äkeä ja läyryävä kauttarantainsaarnaaja, Sarvikalvossa näyttäytyvä Nemo on keskittyneempi, vaitonaisempi ja harras. Sisarukset erottaa toisistaan myös muoto: Koiranmutkia painottuu esseistiikkaan, Sarvikalvo kuviin, aforismeihin ja rukouksiin.

Syy, miksi Santeri Nemo on naamio, eikä naamion kantaja esiinny tämän blogin kirjoitusharjoitusten yhteydessä reilusti ja näkyvästi omalla nimellään, ei ole johtunut niinkään tarpeesta piilotella tai halusta huudella peitenimien takaa – jonkinlainen pahe kun sekin kaiketi tätä nykyä on – vaan ennemminkin välttämättömäksi koetusta tarpeesta korostaa sanottua, ei sanojaa. Mainittakoon kuitenkin, että asiasta tehden ajajat – nimellä kutsuminen on aina ajamista, jahtia – löytänevät toisia nimiä, toisia Nemon ilmenemisiä ja ilmaantumisia Muuta-osiosta. Toisilla nimillä toimiessaan ei-mikään on tietysti aina jo eri.


santerinemo [at] gmail.com