Blogista

Blogissa esitetyt argumentit, näkemykset ja mielipiteet ovat ensisijaisesti ajatuskokeita ja koettelun välineitä. Ne eivät edusta objektiivista totuutta eikä niitä sellaiseksi tule lukea. Teksteissä vilisevät ristiriitaisuudet, ongelmallisuudet ja umpisolmut kertovat juuri tästä: kokeina ne tapahtuvat ajassa, eikä niissä esiintyviin lopputulemiin ole välttämättä ole käytetty aamupäivää pidempää rupeamaa. Santeri Nemo on ennen kaikkea ajaja ja koettelija, etsijä, ja tämä seikka tulee huomioida varsinkin silloin, kun teksti alkaa saada saarnauksen piirteitä. Tästä huolimatta kuten etsijät yleensä, myös Santeri Nemo on vakavissaan: pilkan ja ivankin takana on syvä huoli ja kysymisen halu.

Se fyysis-psyykkinen olento, joka saa ajoittain tämän Santeri Nemon hahmon, kantaa luonnollisesti vastuun kaikista Nemon sanomisista. On kuitenkin toivottavaa, että ennen kuin lukija hätääntyy, tulistuu, suuttuu, ihastuu, rakastuu, lähtee karkuun tai haroo vesuriaan, hän kysyisi itseltään, mikä tässä mielipiteessä, tässä väitteessä, tässä argumentissa, häntä oikeasti tyrmistyttää tai ilahduttaa. Miksi tämä mielipide tai tämä väite olisi jotakin toista parempi tai kestävämpi tai vastaavasti: miksi se olisi pekkaa pahempi, kaamea ja vastenmielinen? Santeri Nemo toivoo ennen kaikkea, että lukija äityisi ajattelemaan itse. Ja kyllä, myös ajamaan, jäljittämään itse ja yksinään sitä, joksi hän totuutta arvelee.